دستورالعمل

از این که ما را پیدا کردین خوشحال هستیم!

ما اطلاعات زیادی برای شما جمع اوری کردیم!
دستورالعمل برای استفاده:

اساسأ به شما پیشنهاد میکنیم از فیلتر استفاده کنید.
تا بتوانید بهترین عرضه و پیشنهاد را مناسب به خودتان را پیدا کنید.

کدام عرضه برای من مناسب است؟

شما میتوانید بر اساس انچه که نیاز دارید و جستجو میکنید- از عملکرد فیلتر استفاده کنید.

کجا؟

در نقشه ها میتوانید ببیند که عرضه ها در کجا تشکیل میشوند و شما میتوانید محدوده نزدیک به

خود را جستجو کنید.

کدام؟

در اینجا شما میتوانید لیست کلی از عرضه ها و پیشنهادات اموزشی اراء شده واراءدهندگان انرا

مرور کنید.

!خبرها

شما علاقمند به انتخاب یکی از این عرضه ها ( دوره ها) هستید ولی دوره جای کافی ندارد؟ در اینجا

شما میتوانید دوره های که تازه پیشنهاد داده شدند را ببینید. مرور آن مفید است.

!اطلاعات

در اینجا شما می توانید اطلاعات جدید و مفیدی پیدا کنید.

اینجا میتوانید نظر و پیشنهادات خود را با در میان بگذارید اگر چیزی کم یا اشتباه است.

اپ یک سیستم یادگیری میباشد به ما کمک کنید تا ان را بهتر و کامل کنیم.

نکات مهم در مورد استفاده: محتوای این برنامه هیچگونه حقی برای استفاده وحقی برای بدست اوردن کلاسها و عرضهای مختلف را ارائه نمیدهد. اجازه استفاده از عرضها و کلاسها توسط ادارات مربوطه بطور مثال دادگاه.
علاوه بر این ادعای بر صحیح و کامل بودن اطلاعات داده شده نیست.