به رسمیت شناختن پایان نامه های خارج از آلمان

کارنامه ها و مدارک تحصیلی برای ورود به مدرسه ، دانشگاه و کار مهم میباشد. آنها نشان دهنده این هستند که چه میزان فرد تحصیلات یا تجربه کاری دارد. بطور مثال، آیا فرد میتواند یک شغل را دریافت کند یا وارد به مدرسه یا دانشگاه بشود.

آیا مدرک تحصیلی خارجی دارید؟ به طور مثال از یک مدرسه یا دانشگاه یا پایان نامه دوره های کاری دارید باید انها را به رسمیت به شناسانید.

https://www.iq-netzwerk-sh.de/angebote/beratung/

برای به رسمیت شناختن مدارک ادارات مختلفی در المان وجود دارد. اداره مربوطه را میتوانید در اینجا پیدا کنید.
https://anabin.kmk.org/anabin.html

مدارس عالی خودشان مدرکهای مدارس خارجی را بررسی میکنند.