مدرسه

در آلمان انواع مختلفی از مدارس وجود دارد. هر کدام از این نوع از مدارس با هدف خاص برای افراد خاص میباشد:

مدرسه ابتدایی
در سن 6 یا 7 سال، کودکان وارد دبستان میشوند و دوره دبستان چهار سال است. در آخراین دوره کودکان مدارک ابتدایی را دریافت می کنند. این مدرک مهم است برای این که کودک بتواند در
مدارس بعدی مانند دبیرستان (مدرسه اجتماعی یا دبیرستان) وارد شوند.
. سطح کلاسها در دبستان: کلاس اول تا کلاس چهارم


مدرسه اجتماعی
مدت تحصیل در این نوع مدرسه شش سال می باشد. در پایان، دانش آموزان می توانند درجه اول یا درجه متوسط پایان نامه ​​را دریافت کنند. این مدارک برای مدارس آموزش فنی و حرفه ای مهم میباشد. در اغلب مدارس اجتماعی می توان پایان نامه یا دیپلم مدارس عالی عمومی را دریافت کرد. با داشتن دیپلم میتوان وارد دانشگاه شد و در انجا ادامه تحصیل کرد.همچنین برای ورود به برخی از مدارس اموزش فنی و حرفه ای هم داشتن دیپلم مهم است.

سطح کلاسها:
کلاس پنجم تا کلاس نهم ( برای گرفتن درجه اول پایان نامه تحصیلی)
کلاس پنجم تا کلاس دهم ( برای گرفتن درجه متوسط پایان نامه تحصیلی )
کلاس پنجم تا کلاس سیزدهم ( برای گرفتن دیپلم )

دبیرستان
مدت تحصیل در دبیرستان با توجه به مدرسه متفاوت می باشد و بین هفت یا هشت سال طول میکشد
در دبیرستان میتوانید دیپلم مدارس عالی عمومی یا مدارس عالی را دریافت کنید.با داشتن این پایان نامه میتوانید وارد دانشگاه بشوید. همچنین برای بعضی از مدارس فنی و حرفهای هم داشتن دیپلم ضروری میباشد.

سطح کلاسها:
کلاس پنجم تا دوازدهم ( دیپلم گ ۸)
کلاس پنجم تا سیزدهم ( دیپلم گ ۹ )


مدرسه فنی و حرفه ای
مدت تحصیل در یک مدرسه فنی و حرفه ای بین یک تا سه سال است.
بستگی به این دارد که با چه سطحی از مدرک تحصیلی و با چه هدفی وارد این مدرسه می شوید.
( پایان نامه درجه اول , پایان نامه متوسط یا دیپلم)
برای یادگیری یک حرفه هم باید به مدرسه فنی و حرفه ای رفت.

مدلهای دیگر مدرسه
شما همچنین می توانید از مدارس دیگر فارغ التحصیل شوید. این مدارس عمدتا به صورت خصوصی تأمین می شوند و دارای روشها ی دیگر آموزشی و پرورشی هستند. نمونه هایی از مدارس والدورف یا مدارس مونتسوری است.


همه کودکان باید تا 18 سالگی در آلمان تحصیل کنند.

نه تنها کودکان می توانند در آلمان تحصیل کنند حتی بزرگسالان می توانند فارغ التحصیل شوند یا خود را در مدارس آموزش دهند. در مورد آن در دبیرستان های محلی یا مدارس فنی و حرفه ای در منطقه اطلاعات کسب کنید.