سیستم مدارس آلمان

ورود به آلمان یک چالش بزرگ است. همه چیز جدید و بیگانه است.

و در عین حال مهم است که از اول با سیستم اموزشی آلمان آشنا شده و مطابقت پیدا کرد.

آموزش در آلمان هزینه ندارد و برای تمام مردم قابل دسترسی میباشد.

از شانس خودتان استفاده کنید و پایه اولیه زندگی خود را برای آینده پایه گذاری کنید. یادگیری زبان المانی و اخذ مدرک تحصیلی مهم است تا بتوانید کارآموزی را شروع کنید و دریک شغل موفقیت آمیز راه پیدا کنید.

وارد شدن به سیستم آموزشی درآلمان در هر زمان امکان پذیر است .

چه کودک یا نوجوان ـ هر چه زودتر وارد سیستم آموزشی شوند، باعث آشنایی بهتر آنها با زبان آلمانی میشود، این برای انان شانس بیشتری است تا وارد بازار کار شده و با جامعه مطابقت و اشنایی پیدا کنند. از این شانس استفاده کرده و خود و فرزندانتان را هرچه زودتر وارد سیستم آموزشی کنید.

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش خود و فرزندانتان را در اسرع وقت انجام دهید و از این شانس و امکانات استفاده ببرید.

شرایط پذیرش برای ورود به مدرسه :

  • سن شما
  • پایان نامه که در صورت امکان همراه خود داشته باشید

لطفا به ما اجازه بدهید شما را راهنمایی کنیم!