والدین در انتظار فرزند (دوران بارداری)

دوران بارداری برای والدین یک دوره فشرده میباشد۰این دوره با خوشحالی فراوان همراه است ولی در عین حال با سوال های فراوان و سردرگمی هم همراه میباشد۰

در دوران بارداری باید به صورت مرتب تحت کنترل دکتر زنان بود۰ که باعث اطمینان در سلامت مادر و نوزاد میشود و همچنین نشان دهنده این است که دوران بارداری به خوبی پیش میرود.

دکتر زنان میتواند به این سوالها جواب دهد:

  • وقت زایمان
  • جنسیت نوزاد
  • نکات مهم برای سلامتی نوزاد تا وقت زایمان تا نوزاد در سلامت کامل به دنیا بیایید.
  • جواب دادن به سوالهای مربوط به سلامت نوزاد

علاوه به دکتر زنان در زمان حاملگی باید تحت کنترل یک ماما هم باشید. ماما به شما کمک میکند خود را برای زایمان آماده کنید و شما را در زمان تولد نوزاد و بعد از ان حمایت میکند.

در صورت بارداری ناخواسته یا بارداری با مشکل می توانید از مرکز مشاوره مشکلات دوران بارداری کمک بگیرید!

این مراکز را میتوانید در مرکز مشاوره بارداری یا اداره بهداشت پیدا کنید.