دوره کارآموزی چیست ؟

دوره کارآموزی میتواند قبل از شروع یک کار مفید باشد٫ برای امتحان اینکه آیا شغل مورد نظر مورد علاقه تان میباشد یا نه٫ به طور کلی برای چند هفته بدون دریافت دستمزد در یک محل کار میکنید. برخی از مسائل که باید در دوره کارآموزی در نظر گرفته شود :

مهم : همچنین برای مشغول شدن در دوره کارآموزی دریافت اجازه از اداره خارجی ها ملزوم میباشد.

انواع مختلف از دوره کارآموزی وجود دارد. اینجا چند نمونه از آنها را مثال میزنیم:

کارآموزی مدرسه

 • حداکثر ۱۴ روز
 • لازم به کسب اجازه اداره خارجی ها یا اداره کار نمی باشد
 • شما تحت پوشش مدرسه بیمه میباشید

آشنایی با محیط کار

 • کارآموزی بدون مشارکت فعال در کار میباشد٫این دوره فقط به صورت مشاهده و دیدار محیط و روش انجام کار مبیاشد.

دوره کارآموزی برای انتخاب و آماده شدن در شغل آیینده

 • برای آماده شدن و شروع دوره آموزش فنی و حرفه ای
 • آشنا شدن با جریان کار٫ بصورت کار عملی با هدف برای دوره آموزش فنی و حرفه ای
 • میتواند بعد از تمام شدن یک دوره فنی و حرفه ای برای تغییر جهت کار هم استفاده شود
 • تا حداکثر ۳ ماه بدون دریافت دستمزد ٫ کسب اجازه از اداره خارجی ها الزامی میباشد٫ اجازه اداره کار لازم نمیباشد

مشغولیت به صورت آزمایشی

 • اغلب به عنوان دوره کار موقت نامیده میشود
 • مشغول به کار شدن به صورت موقت٫ برای تمرین و آزمایش در شغل آییند
 • کسب اجازه از اداره خارجی ها و اداره کار الزامی میباشد!

پروژه به شما کمک میکند که یک دوره کارآموزی مناسب خود را در منطقه وست کوسته پیدا کنید
www.praktikum-westküste.de