دوره های آموزش زبان – و یکپارچه سازی و مطابقت با جامعه

آموزش زبان آلمانی و نظام حقوقی بسیار مهم است, برای اینکه بتوانید در زندگی روزمره نقش خود را داشته باشید و شغل مناسب خود را پیدا کنید. بنابرین بسیار مهم است که هر چه زودتر در کلاسهای آموزش زبان و یکپارچه سازی شرکت کنید.

دوره های یکپارچه سازی به چه معنی هستند؟
دوره یکپارچه سازی تشکیل شده است از آموزش زبان و دوره های جهت یابی و راهنمایی در جامعه میباشد. دوره ها با امتحان زبان و امتحان ٌ زندگی در آلمان ٌ تمام میشود.
میزان اشنایی و پیشرفت شما در زبان آلمانی در ۶ مرحله زیر تقسیم میشود:

  • A1 – مرحله مبتدی
  • A2 – مرحله پایه ای
  • B1 – مرحله پیشرفته
  • B2 – مرحله خودکفایی
  • C1 – مرحله تخصصی
  • C2 – مرحله آشنایی مانند زبان مادری

در آزمون زبان در دوره یکپارچه سازی هدف موفقیت تا مرحله پیشرفته میباشد. با این سطح اموزش شما شانس بسیار خوبی در بازار کار برای پیدا کردن شغل مورد علاقه خود دارید.

مدارک
داشتن مدرک در دوره های مختلف زبان المانی برای اقامت شما در المان بسیار مهم است. همچنین برای پیدا کردن کار هم بسیار مفید هستند.

از کجا میتوانیم گواهی نامه ها و مدارک را دریافت کنیم؟
گواهینامه ها را از مدارسی که دوره های زبان را می گذرانیم میتوانیم دریافت کنید.