کیتا چیست

‍‍‍‍‍‍‍بسیاری از کودکان در المان بخشی از روز را در یک" مرکز نگهداری روزانه کودکان" می گذرانند. این مکانها جاهای هستند که کودکان بین سن ۰ تا ۱۴ سالگی با همدیگر سرگرم میشوند بازی میکنند و آموزش میبینند. بیشتر کودکان در آلمان قبل از اینکه وارد مدرسه شوند یکی از ای مراکز را ملاقات میکنند. به این ترتیب والدین وقت کافی دارند، برای مثال کلاس زبان یا سر کار بروند. مراکز نگهداری کودکان بسیار متفاوت میباشد. هدف تمام مراکز آموزش و پرورش کودکان میباشد: ارتقاء توانای های کودکان و همراهی و حمایت آنها در مسیر رشد و تربیت آنها میباشد. برای مثال کودکان در این مراکز زبان آلمانی را یاد می گیرند و برای ورود به مدرسه آماده می شوند.

این مراکز جایگزین والدین نیستند. اما آنها نقش مهمی در مسیر رشد و آموزش کودکان دارند. در اینجا میخواهیم انواع مختلف مراکز نگهداری کودکان را برای شما معرفی کنیم:

 

(Kita)- کیتا چیست؟

کودکستانها ،مراکز نگهداری روزانه کودکان هستند، که بصورت قانونی جزو استانداردها تعلق دارند.

 

(Krippe)ـ کریپه چیست؟

در این مراکز (کریپه) کودکان شیرخوار بین از تولد تا سه سالگی نگهداری میشوند.

 

(Kinderhaus) – خانه بچه ها چیست؟

در خانه بچه ها کودکان تا ۱۴ سالگی مراقبت میشوند.

 

کودکستان چیست؟

در کودکستان کودکان از ۳ سالگی تا زمان ورود به مدرسه آموزش پیدا میکنند.

 

(Hort)- هورت چیست؟

در هورت کودکان و نوجوانان تا سن ۱۴ سالگی نگهداری میشوند. گروههای سنی مختلف کوچک و بزرگ هم زمان مراقبت میشوند.

 

(Kindertagespflege)- مرکز نگهداری روزانه کودکان

در این مراکز کودکان به صورت حرفه ای و توسط افراد متخصص نگهداری و مراقبت میشوند. این افراد مربی روزانه نامیده میشوند. و نگهداری به صورت معمول در خانه مربی انجام میشود و بعضی مواقع در محلهای اجاره شده. کلا در این محل حداکثر ۵ کودک بین سنین ۰تا ۴ سالگی نگهداری میشود. به علت گروهای کوچک و مراقبت در خانه ، بیشتر شبیه خانواده میباشد.

 

هزینه های نگهداری کودکان چه مقدار میباشد؟

محلهای نگهداری کودکان هزینه های خود را از مراکز دولتی دریافت میکنند. ولی قسمتی از هزینه ها را باید والدین بپردازند. هزینه ها براساس نو و محل نگهداری متفاوت میباشند. والدین میتوانند برای پرداخت هزینه ها از اداره اجتماعی ( سوسیال امت) یا اداره رفاه کودکان و نوجوانان (یوگندزامت) درخواست کمک کنند. والدین برای پرداخت هزینه ها حمایت میشوند.