آموزش برای بزرگسالا

در آلمان, بزرگسالان فرصت های کافی برای تحصیلات بیشتر و بدست آوردن مدارک تحصیلی بالاتر یا مدارک تحصیلی عمومی را دارند. این به عنوان مسیر دوم تحصیلی در المان نامیده میشود. این به این معنی است که به عنوان مثال, انها در دبیرستان های محلی , دانشگاه های از راه دور یا مدارس از طریق سیستمهای مدرن تکنولوژی شرکت میکنند و در این مکانها میتوانند پایان نامه دریافت کنند.

هزینه ها برای این مدارس بسیار مختلف بوده و باید توسط شرکت کننده ها پرداخت شود. در بعضی از موارد ممکن است هزینه ها توسط اداره خارجی ها, اداره کار یا اداره اجتماعی پرداخت شود.

دوره ها و عرضه های مختلفی وجود دارد, به طور مثال کلاس های زبان, کلاس های یکپارچه سازی یا کلاس های کامپیوتر, کلاس های برای بدست آوردن پایان نامه های تحصیلی یا کلاس های موزیک. خیلی از این دوره ها عصر -ها در مدارس محلی ,بعضی ها از راه دور یا توسط اموزش از طریق کامپیوتر عرضه میشود. در این صورت امکان آموزش از خانه هم وجود دارد. اطلاعات مربوط به این دوره ها را میتوانید از مدارس محلی خود بدست آورید.