تحصیلات دانشگاهی د ر شلسویگ هولشتان

برای تحصیل در دانشگاه در آلمان باید دیپلم دبیرستان یا مدرک تحصیلی کالج را داشته باشید. این مدارک را میتوانید در دبیرستان های مختلف در آلمان دریافت کنید. در تمام دانشگاه ها یا مدارس عالی می توانبد مدرک لیسانس یا فوق لیسانس دریافت کنید. این مدارک در سرتاسر اروپا به صورت یکسان معتبر میباشند.

افرادی که دارای دیپلم میباشند میتوانند برای هر دوره تحصیلی درخواست دهند. متقاضیان با توجه به معیارهای مختلف انتخاب میشوند. برای مثال , نمره های انها , تجربه های قبلی یا مدت زمان انتظار میباشد. افراد با آمادگی برای رفتن به مدارس عالی میتوانند در این مدارس تحصیل خود را شروع کنند.

دانشگاه ها

  • مراکز علمی هستند
  • امکان ارتقاٰ به مدارک دکترا و فوق دکترا
  • به صورت کلی اموزشها علمی میباشد

مدارس عالی

  • در این مکانها بیشتر آموزش به صورت تجربی میباشد
  • تحصیلات با هدف برای یک کار مشخص برنامه ریزی شده است
  • کارآموزی و کارهای عملی در دوران تحصیلی مهم میباشد

مدارس عالی موزیک , فیلم و هنر

  • در این مدارس رشته های هنری تدریس میشوند به طور مثال هنرهای تجسمی , هنرپیشگی, رقص, گرافیک, آواز, هم چنین رسانه های مدرن ( کارگردانی, فیلم برداری, فیلم نامه و غیره )

انشگاه ها و مدارس عالی که در شلسویگ هولشتان :

مدارس عالی

دانشگاه

تحصیلات در دانشگاه های دولتی بدون هزینه میباشد. اما مدارس عالی در شلسویگ هولشتان برای هر ترم تحصیلی هزینه دارند. هزینه ترم تحصیلی در حال حاضر بین ۶۵ تا ۱۲۰ اویرو برای هر ترم ( ۶ ماه ) میباشد. مدارس عالی خصوصی هزینه های بالاتری درخواست میکنند.

مدارس عالی و دانشگاه ها در مراکز مشاوره شما را راهنمایی میکنند.
اطلاعات بیشتر را تحت آدرس زیر

www.studienwahl.de