سهمی از هزینه اموزش

 

کودکان و نوجوانان که در حال دریافت مزایای دولتی میباشند، می توانند مقداری از هزینه اموزشی خود را از پاکتهای کمکی دریافت کنند.

 

چه کسی میتواند کمک را دریافت کند؟

 

- کودکان، نوجوانان و بزرگسالان جوان که از مرکز کار و یا اداره خدمات اجتماعی کمک های مالی دریافت میکنند                                                                                                                                                  - دانش آموزان وهمه افرادی که هنوز به 25 سال نرسیدند،به یک مدرسه میروند بدون اینکه حقوق دریافت کنند.

                                                                                                          

امکان این وجود دارد که افراد دیگری هم بتوانند کمک دریافت کنند . ازدفتر رفاه اجتماعی خود میتوانید سوال کنید که می توانید از مزایای آموزش و پرورش و بسته بندی های کمکی بهرمند شوید.

 

 

چه کمکهای وجود دارد؟

 

 

-سفرهای مدرسه و سفرهای روزانه مراکز نگهداری کودکان

- اعطای کمک برای لوازم مدرسه.

-کودکان در کلاس 11 تا 13، برای کمک به هزینه های راه به مدرسه (دانش آموزان جوان برای این هزینه ها معمولا هیچ چیز پرداخت نمیکنند)

-هزینه های ضروری برای حمایت از یادگیری.

-اعطای کمک برای هزینه ناهار در مدرسه و یا در یارانه مراقبت های روزانه بعد از ساعات مدرسه

-برای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، برای مثال ورزش و موسیقی

 

چگونه میتوان این کمکها را دریافت کرد؟

برای دریافت کمک در اداره خدمات اجتماعی یا مرکز کاریابی خود باید درخواست بدهید

 

لطفا کلیه صورت حسابها و رسیدهای خود را نگهداری کنید.

 

Steinburg http://www.jobcenter-steinburg.de/infocenter.html

Dithmarschen https://www.jobcenter-dithmarschen.de/

Nordfriesland https://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Jobcenter-Nordfriesland