İş başvurusu

Çalışmak için daireye başvurmanız gerekiyor. İzin almadan çalışmaya başlarsanız, bu kötü sonuçlara yol açabilir. Bundan dolayı birkaç kurala dikkat etmeniz gerekiyor:

  • İlk üç ayda çalışma izniniz yok.
  • İltica arayan olarak kayıtınızdan üç ay sonra iş piyasasına ulaşmanıza ikincil imkanınız olacak. Bunun için federal iş ajansı başvuruyu inceleyecek. Bu inceleme süresınde geçici olarak işte çalışamazsınız..
  • Dördüncü aydan sonra çalışma izni aldıysanız belli bir işverenin yanında çalışabilirsiniz. Bunun için yabancılar dairesine başvurmanız gerekiyor.
  • İltica arayan olarak kayıtınızdan 15 ay sonra öncelik incelemesi yapılmayacak. Bu tarıhten itibaren geçici işte çalışabilirsiniz.
  • 15. aydan sonra federal iş ajansında öncelik uygulaması yapılmıyor. Geçici iş şimdi de mümkün.
  • 48. aydan itibaren oturma izniniz varsa, her yerde çalışabilirsiniz.
  • 48. aydan sonra genel çalışma izni için yabancılar dairesinde başvurabilirsiniz.

Meslek öğrenim kaydının mümkün olup olmadığını iltica işlemlerinin zamanında yabancılar dairesi karar verecek.

İstisnai oturma izni zamanında da çalışma izni için yabancılar dairesi karar verecek.

Oturma iznini aldıktan sonra çalışmak için başvurmaya gerek olmayacak.